تبلیغات
فوریت پزشکی - شکم حاد
تاریخ : شنبه 28 مرداد 1391 | 10:54 ق.ظ | نویسنده : ابوالفضل هادی

انجام جراحی لاپاروسکوپیک در بیماران مبتلا به شکم حاد درموارد زیادی از حالات امکان پذیر می باشد. بیماران در شوک سپتیک؛ افت فشار خون شدید؛ بیماری شدید قلبی ریوی و یا سابقه عمل وسیع شکمی از این قاعده مستثنی می باشند.

 آپاندیسیت حاد حتی در حالت پریتونیت , چنانچه توكسیك نبوده ویا در شوک نباشد؛ زخم معده پاره شده و پریتونیت حاصله به شرط توكسیك نبودن بیمار و بسیاری از این حالات با لاپاروسكوپی قابل درمان می باشد. شرط انجام لاپاروسکوپی در این بیماران داشتن وسایل کافی جهت شستشو و تخلیه تمامی فضاهای شکمی می باشد.

 

آپاندیسیت به التهاب زائده آپاندیس اطلاق می گردد که اگر این التهاب وعفونت منجر به گانگرن دیواره آپاندیس شود می تواند موجب پارگی آن شده و عفونت در داخل شکم پخش شود البته اغلب احشائ اطراف آپاندیس آن را احاطه کرده و بصورت ایجاد فلگمون و یا آبسه مانع از بروز پریتونیت می شوند.

عوارض آپاندیسیت: آبسه دور آپاندیس - پریتونیت منتشر(عفونت تمام بستر شکم ولگن ) - ایلئوس روده ای(التهاب موجب از کار افتادگی عضلات روده ای شده ومتعاقب آن برآمدگی شکم وتهوع واستفراغ ایجاد میشود) - عارضه خطرناک دیگر سپسیس است که در آن باکتری ها از طریق گردش خون به جاهای دیگر بدن میروند. این عارضه بسیار جدی ومهلک است ولی خوشبختانه کمتر رخ میدهد.

علامت پارگی آپاندیس: درد منتشر شکمی- تندرنس متوسط تا شدید ربع راست تحتانی شکم(اگر التهاب در پرده صفاق هم منتشر شود ریباندتندرنس نیز وجود خواهد داشت).

مزایای عمل لاپاروسکوپی در آپاندیسیت: مزیت تشخیصی در خانمهایی که در سن باروری هستند - ظاهر بهتر محل عمل - کمتر بودن آسیب بافتی - کاهش درد پس از عمل - کمتر بودن عوارض حین و پس از عمل - برگشت سریع به کار و امکان انجام راحت آپاندکتومی در موارد با سکوم های بالا قرار گرفته و یا اپاندیس های در خلف صفاق قرار گرفته در مقایسه با روش باز  هم اکنون عمل لاپاروسکوپیک آپاندیسیت ایمن و موثر بوده و یک انتخاب عالی برای مبتلایان به آپاندیسیت حاد است.

کنتراایندیکاسیون ها: ریسک بالای بیهوشی عمومی(در بیماران قلبی وریوی ) - برخی افراد که قبلا"عمل وسیع لگنی داشته اند.

تکنیک: سه تروکار شامل 2تروکار 10 میلی متری که در ناف و ربع تحتانی چپ ویک ترکار 5 میلی متری در ربع فوقانی راست شکم مورد نیاز است. در خانمها 2تروکار 5 میلی متری زیر خط bikini قرار داده میشود. پس از بالا زدن سکوم به سمت کبد آپاندیس را میتوان دید.

باکمک گرفتن از گیره نوک دلفینی در قاعده مزانتر آپاندیس پنجره ای درست میکنیم. هم انتهای آپاندیس و هم مزوی آپاندیس را با بخیه می بندیم. اگر آپاندیس جدا شده ملتهب باشد باید آنرا قبل از خروج به وسیله محافظ و یا با مزوی خود پوشاند. پس از عمل سکوم را باید از لحاظ وجود سیست آدنوم موسینی و خود آپاندیس را از لحاظ وجود توده و بدخیمی بررسی کرد.

اولسرپپتیک پرفوره: در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک ممکن است تحت اثر عوامل تحریک کننده مثل الکل؛ سیگار و داروها زخم مربوطه پاره شده و به فضای آزاد شکمی راه پیدا کند. محل پاره شدن معمولا در انتهای معده و یا ابتدای دوازدهه می باشد.

سوراخ شدگی عارضه شایع زخم دئودنوم است ویک اورژانس جراحی محسوب میشود. پریتونیت حاصله از ریختن ترشحات معده و دوازدهه به شکم در ابتدا شیمیایی و سپس باکتریال می باشد. در این بیماران انجام جراحی اورژانس بصورت بستن سوراخ ایجاد شده و شستن فضای شکمی الزامی است. چنانچه در این بیماران حالت شوک و یا سپسیس وجود نداشته باشد می توان با روش لاپاروسکوپی به این مهم رسید.

مراحل عمل: آماده سازی بیمار - ایجاد پنوموپریتونئوم - وارد کردن پورتها - لاپاروسکوپی تشخیصی برای پیدا کردن سوراخ - تمییز کردن شکم - بستن سوراخ با پچ اومنتومی - ساکشن بسترعمل - بررسی نهایی وخارج کردن گاز وبستن زخم .

مراحل عمل:آماده سازی بیمار- ایجاد پنوموپریتونئوم - وارد کردن پورتها - لاپاروسکوپی تشخیصی برای پیدا کردن سوراخ - تمییز کردن شکم - بستن سوراخ با پچ اومنتومی - ساکشن بسترعمل - بررسی نهایی وخارج کردن گاز وبستن زخم .

در این بیماری زمان بسیار اهمیت دارد. در 12ساعت اول که پریتونیت از نوع شیمیایی است عمل خیلی مفید خواهد بود و پس از این زمان به علت ایجاد پریتونیت باکتریال و سپسیس شدید؛ عوارض عمل بمراتب بیشتر خواهد بود.
طبقه بندی: فوریت داخلی،